Triggerpoint massage

Triggerpoint massage

Triggerpoints of spierknopen zijn dikwijls de oorzaak van pijn en bewegingsproblemen. Ze ontstaan vooral door overbelasting of een ongunstig gebruik van de spieren. Dit kan een kortdurende veel te zware belasting zijn, of een te langdurige lichte belasting. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een ongeluk, een uitschuiver op de wei, een verkeerde beweging, te korte warming-up, dikwijls herhaalde beweging (schrapen, weven,…), stress, verkeerde lichaamshouding,… Een triggerpoint voelt een beetje zoals een erwtje, al zijn de triggerpoints in de diepergelegen spieren iets moeilijker te voelen.

Het opvallende aan een triggerpoint is dat ze dikwijls klachten veroorzaken op een andere locatie dan waar de spierknoop zich bevindt.

Enkele veel voorkomende triggerpoint locaties

Triggerpoints, actief of niet, houden spieren continu op een hogere spanning. Door deze spanning kan een spier moeilijk tot zijn volledige lengte worden getrokken en merken we stijfheid en bewegingsbeperking. Enkele concrete voorbeelden waarbij een paard wel eens last zou kunnen hebben van een pijnlijke triggerpoint:

  • protest
  • algemeen krachtverlies
  • verkeerd aangalopperen
  • moeilijkheden bij zijgangen
  • naar binnen vallen
  • gebrek aan coördinatie
  • slepende hoef
  • verkorte pas
  • slecht onderzetten van de achterhand
  • been laten hangen boven de sprong

Deze kleine spierverkrampingen kunnen op langere termijn de oorzaak zijn van diverse pijnlijke klachten, slechte lichaamshouding en gewrichtspijnen. Het paard zal de spier met de triggerpoint zoveel mogelijk trachten te ontlasten en zo andere spieren en gewrichten overbelasten. Jammer genoeg kan dit “ontlastend gedrag” soms gezien worden als ongehoorzaamheid.

Triggerpointmassage, ook wel myofasciale therapie genoemd, richt zicht specifiek op het schoonspoelen van deze stresspunten. Hiermee kan je op een relatief korte termijn een grote verbetering realiseren.